Terrorisert av loven

Forfatter: Steve McVey Oversatt av: Ole Henrik Skjelstad

Originalens tittel: Terrorized by the Law

Nylig begynte jeg å spørre meg selv om hva frasen Al-Qaida betyr. Derfor slo jeg frasen opp i en ordbok for å finne dens bokstavelige mening. Det viste seg at den betydde ”basen”. Selvfølgelig, det er stedet hvor terroristene planlegger og utfører sine angrep mot uskyldige mennesker over hele verden.

Så snart jeg oppdaget den bokstavelige meningen av frasen, ble jeg minnet om passasjen i Romerne 7 som jeg har undervist så mange ganger fra de siste to tiårene. Det er der apostelen Paulus snakker om loven og om hvordan syndens iboende kraft i oss mennesker bruker loven til å påføre oss nederlag i vår kristne vandring. I vers elleve sier han: ” For synden brukte budet til å bedra og drepe meg.” (engelsk oversettelse: For synden fant anledning gjennom loven til å bedra meg og gjennom det drepte den meg.)

Hvis du slår opp ordet ”anledning” i et gresk leksikon (en bok som angir den bokstavelige meningen til greske ord), vil du finne at det greske ordet som er bruket i dette verset er aphorme. Dets mening slik som det blir brukt i romerne 7.11 er: ” et sted fra hvor en bevegelse eller et angrep kommer, en operasjonsbase.”

Et interessant faktum! Kraften til den iboende synden som hviler i våre kropper bruker Guds lov for å opprette en operasjonsbase fra hvor den kan terrorisere og plage oss. Den iboende synden i oss er Bin Laden som kjemper mot våre sjeler, og kroppen er Al-Qaida.

Husk at det er ikke noe i veien med Guds lov. Guds lov ble gitt for åpne øynene til de selvrettferdige i forhold til deres urettferdighet overfor Gud. Faktum er at du og jeg har blitt satt fri fra loven (se romerne 7:6) gjennom vår død ved Kristus på korset. Gjennom hans nåde omvendte vi oss fra syndens tåpeligheter og vendt oss til Ham i tro. I det øyeblikket ble vi født på ny, og har ikke lengre noen som helst forbindelse med loven (les romerne 7:1-6 for å finne den bibelske forklaringen).

Hvis vi ikke innser at vi har blitt satt fri fra det Babylonske fangenskapet, vil vi fortsatt leve under trusselen om angrep fra loviskheten. Men, du har blitt reddet fra Babylon. Du er ikke lengre under loven. Den religiøse Al-Qaida har ingen rettigheter eller autoritet over deg lengre. Din Frigjører har satt deg fri og ”Den som sønnen setter fri er i sannhet fri.”

På denne dagen hvor vi minnes Martin Luther King, så er kanskje den beste måten å beskrive din nåværende stilling å bruke hans ord: ”Endelig fri! Endelig fri! Takk Gud den allmektige, endelig fri!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s