Salvelsen

Forfatter: Steve McVey Oversatt av: Ole Henrik Skjelstad

Originalens tittel: The Anointing

Herrens Ånd er over meg, for Herren Gud har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger (Jes 61:1).

Billedbruken i denne teksten er malende. Når Aron ble salvet påførte de ikke bare en liten oljedråpe på panna hans. Nei, de helte oljen over hodet hans i slike mengder at det rant nedover hodet hans, fuktet skjegget slik at det dryppet videre ned på kledningen. Oljen rant videre ned kappen helt til kanten. Dette var en mann som var gjennomvåt av olje.

Skulle du ønske at Gud ville skjenke evner dynket med overnaturlig kraft over deg slik de helte oljen over Aron? Kan du forestille deg hva du kunne utrette hvis Han valgte å gjøre det? Jesaja sa: ”..har salvet..”, men inkluderer det oss? Ja, det gjør det.

Mye har blitt sagt i den moderne kirke om åndelig salvelse. Jeg har ofte blitt fortalt av mennesker at de har bedt om Guds salvelse over meg når jeg har forkynt i menigheten deres. Jeg ser forkynnere på tv som tilbyr salveolje mot en liten donasjon. Mennesker har bedt meg be for dem om å bli salvet.

Jesajas ord inneholder noen nyheter du vil bli glad over å motta. Det er at du allerede har Guds salvelse. Det er sant! Du har Guddommelige evner nå. Hvordan kan vi påstå dette? Det hviler på noe Jesus sa.

Lukas 4:16-42 forteller om en hendelse i Jesu liv som er spesielt relevant når det gjelder vår salvelse. Teksten sier at en dag når Jesus gikk til Nasaret så gikk han inn i synagogen på sabbaten. Noen ga ham Jesajas bok og han reiste seg for å lese. Han leste fra Jesaja 61. Jesus leste teksten, lukket boken, ga den tilbake og satte seg. Alles øyne var rettet mot ham. Hva kom han til å si? Ville ham fortelle dem at de også kunne oppleve løftene gitt i dette skriftstedet? Ville de kunne motta den salvelsen Jesaja skrev om?

Jesus sa til dem: I dag har dette skriftstedet blitt oppfylt i deres nærvær. Når han fortsatte å tale var folket trollbundet av hans ord. De følte ærefrykt over de nådens ord han talte (Luk 4:22).

Når Jesus sa at skriften hadde blitt oppfylt den dagen avslørte han at han var personifiseringen av Guds salvelse. Salvelsen har kommet til oss i form av den Salvede. Ettersom Jesus Kristus lever inne i deg, så har du alt du trenger for å gjøre alt det Gud har planlagt for deg!

Paulus skrev: For i hans kropp bor hele guddomsfylden, og i ham, som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden (kol 2:9—10). Hvis Jesus Kristus bor i deg har du alt fått det du trenger for å lykkes i livet. Du trenger ikke noe mer.

Guds nåde som bor i deg er den salvelsen du trenger for å fullføre alt Han har planlagt for deg. Nåde betyr utrustning! Du har mirakuløse, overnaturlige, Gudgitte evner. Det skiller deg fra alle de hvis drømmer er avhengig av deres egen dyktighet.

Den tidlige kirke forstod dette faktum og oppnådde mirakuløse resultater. Det samme er mulig for deg. Johannes minner oss om: ”Men dere er alle salvet av Den hellige og kjenner sannheten” (1 joh 2:20). Legg merke til at det står ikke at du trenger salvelsen, men at du har fått den. Han fortsetter med å si: ”Men salven dere har fått fra ham, blir værende i dere (2:27). Med det menes det at den fortsetter å være tilstedeværende og at den ikke forsvinner.

I Jesus Kristus så har du allerede fått alt du trenger for å fullføre Guds plan for livet ditt. Forstår du dine iboende ressurser? På samme måte som Aron så har du ikke blitt gitt en liten dråpe olje. Det er ikke Guds natur å gi sparsomt.

Når Han gir, så gir Han i overflod. Du er dynket med overnaturlige evner til å gjennomføre alt Han har planlagt for deg.

2 Responses to Salvelsen

  1. enkristenjihad says:

    Underbar artikel….kan jag lägga en kopia i min blogg?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s