Overbevisning om synd

Forfatter: Steve McVey Oversatt av: Ole Henrik Skjelstad

Originalens tittel: Conviction of Sin

Den Hellige Ånds tjeneste som handler om å bringe overbevisning inn i våre liv er en av de mest misforståtte sannhetene i det Nye Testamente. Mange av oss har i mange år levd i en overbevisning som antar at en av Hans viktigste anliggender er å overbevise oss om synd slik at vi vender oss bort fra disse. Mange blir overrasket når de får høre at selv om den Hellige Ånd virkelig prøver å overvise oss så dreier det seg ikke om våre synder. Han overbeviser oss om noe fullstendig annet. Betrakt Johannes 16:8-11:

Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

Dette skriftstedet forteller oss at den Hellige Ånd overbeviser om tre ting: 1. Synd 2. Rettferdighet 3. Dom. Han overbeviser to grupper mennesker: Verden (ikke deg) og deg (den kristne).

Hvem overbeviser den Hellige Ånd om synd? Vers 9 sier at overbevisning om synd er forbundet med verden. Hvorfor blir de overbevist? ”Fordi de ikke tror på Meg,” sier Jesus. Det er den ikke-troende som blir overbevist om synd. Hva slags synd er det? De blir overbevist om en helt spesiell synd – at de ikke tror på Jesus. Den Hellige Ånd overbeviser ikke de ikke-troende om deres synder (flertall), men den ene største synden av dem alle – deres manglende evne til å stole på at Jesus er deres frelser.

Selv om de sluttet å gjøre alle de gale tingene de gjør i sine liv, så ville verden fortsatt være belemret med dette grunnleggende problemet av deres ikke-tro. Når huset ditt er i ferd med å brenne ned så bekymrer du deg ikke over at det trenger et malingsstrøk. Det er ting som haster mer. Slik er det også med disse som ikke kjenner Kristus. Den Hellige Ånd overbeviser dem om deres presserende behov av å tro på Ham. Alt annet er overflødig.

Men hva med den kristne? Jesus sa at Ånden ville overbevise om rettferdighet fordi ”Jeg går til min Far og dere vil ikke lenger se Meg.” Overbevisning om synd er rettet mot en gruppe Jesus kaller ”dem” – verden. Overbevisning om rettferdighet er knyttet til ”dere” – de som følger Jesus. Den Helllige Ånds tjeneste overfor den kristne er å overbevise oss om vår rettferdighet. Jesus fjernet all synd når Han ofret Seg selv (se Hebr 9:26). Nå er Hans mål å overbevise (dømme) oss om denne sannheten slik at vi kan opptre i overensstemmelse med hvem vi er.

Jesu Ånd legger deg ikke under skyld og fordømmelse vedrørende noe Jesus allerede har absorbert på korset, overvunnet og fjernet. Husk at Jesus tok seg av synden og deretter satte seg ned ved Guds høyre hånd fordi det ikke lenger var noe å gjøre i forhold til synden. Dine synder har blitt overvunnet og fjernet. Ethvert øyeblikk gjelder det at ”det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.”

Når den kristne synder, så hjelper den Hellige Ånd oss til å innse; ”Dette er ikke hvem jeg er. Jeg ønsker ikke å leve på denne måten.” Å innse dette er et kall til å erkjenne vår rettferdighet og opptre som vi virkelig er. Hvis du kjenner på en følelse av uverdighet og skam; hvis du tenker at du er en forferdelig person når du synder, så er dette ikke den Hellige Ånd som taler til deg. Det kan være kirken din eller din familiehistorie som reiser seg for å fordømme deg, men det er ikke Guds Ånd. Han gjør ikke dette. Aldri.

Du kan være overbevist (dømt) om at herskeren over denne verden (Satan) har allerede blitt dømt og har ikke lenger noe på deg. Dine synder er blitt overvunnet, så når du oppdager at du har falt, ikke slå deg selv til blods mentalt, fordi Gud slår deg heller ikke. Bare reis deg og opptre som den du virkelig er!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s