Miste fellesskapet med…

Miste fellesskapet med Gud – umulig

Forfatter: Steve McVey Oversatt av: Ole Henrik Skjelstad

Originalens tittel: Being out of fellowship with God – impossible

Det er umulig for en kristen noen gang å miste fellesskapet med Gud. Tror du det? Jeg begynner denne artikkelen med en slik frimodig uttalelse fordi jeg ønsker å ryste din tankeverden. Mens vi vokser i vår nådevandring så vil vi av og til finne at vi må ta opp til revurdering noen av de tingene vi har hørt hele vårt liv. Hele ideen om ”å miste fellesskapet” er en av disse tingene vi alle har hørt, men som ikke er sann. Den er ikke sann av en enkelt grunn: fellesskapet du har med Gud er ikke noe som er opp til deg. Din Far har omfavnet deg med et evig tak som gjør det umulig for deg å smyge deg ut av Hans kjærlighet og aksept.

Hvis det var mulig å miste fellesskapet med Gud, hva er det som ville forårsake dette? Synd, selvfølgelig. Det er det tunge skytset mot den kristne, ikke sant? Ikke vær så rask til å si deg enig. Sannheten om den saken er at Jesus har tildelt synden et dødsstøt som for evig vil hindre synd fra å blande seg inn i hvordan Gud ser på deg. Synden har blitt beseiret. Når Jesus sa, ”Det er fullbrakt” så var det akkurat det Han mente.

Johannes skrev i 1 Johannes brev at ”hvis vi vandrer i lyset slik som Han er lys, så vil vi ha fellesskap med hverandre, og Jesu blod vil rense oss fra all synd.” Vit dette: Du vandrer i Lyset. Selv når du synder, så er du i Lyset fordi Han er Verdens Lys og du er hele tiden i Ham. Vår erkjennelse av lyset vil kanskje bli noe tildekket, men det forandrer ikke på det faktum at vi er i lyset. Hvis jeg går ut i det klare solskinnet og så tar på deg en sovemaske slik jeg ikke ser noe utenom et komplett mørke, er jeg fortsatt i lyset? Ja, jeg er fortsatt i lyset. Mitt eneste problem at min evne til å oppfatte lyset har blitt blokkert.

Det er hva synden gjør i våre liv. Den forblinder oss til det faktum at vi står i Lyset av Hans kjærlighet og nåde til enhver tid, og ingenting kan endre på den virkeligheten. Johannes sa at ”Jesu blod renser oss fra all synd.” Ordet ”renser” i dette verset det greske ordet kathariz, et ord som har mektige bibetydninger. Ordet er presens, aktivt, angivende – noe som betyr at Kristus blod i dette nu og ethvert nu holder oss renset fra all synd. Hvis vi blir konstant renset fra synd, ville det da gjøre at Gud ikke kan ha felleskap med oss?

Når den bortkomne sønnen var i grisebingen så var hans oppfatning om sitt fellesskap med sin far fullstendig endret. He ville ha sagt at han hadde mistet fellesskapet, men i virkeligheten hadde ikke hans Fars holdning overfor ham endret seg i det hele tatt. Hans far fortsatt elsket, holdt av og aksepterte ham slik som Han alltid hadde gjort. Problemet var i sønnens tankegang, ikke i Farens innstilling.

Det samme er sant om oss. Vår far holder av oss og ingenting kan endre det faktum. Vår forståelse kan noen ganger være at ”vi har mistet fellesskapet”, men Gud ser det aldri på den måten. Han omfavner og elsker oss selv om vi føler at vi har brutt fellesskapet. Du er renset fra alle dine synder og din Far godtar deg. Så legg til side ideen at fellesskapet med Ham kan bli ødelagt på grunn av vår oppførsel. Det handler ikke om deg. Det har det aldri gjort. Det dreier seg kun om Hans betingelsesløse aksept. Han er i fellesskap med oss og vi er ikke store nok til noen gang å endre det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s