Gud er ikke sint

Forfatter: Steve McVey Oversatt av: Ole Henrik Skjelstad

Originalens tittel: God Isn’t Angry

E-meilen jeg nylig mottok anklaget meg for: ”Du tar lett på synd”. Personen som sendt dette fortsatte med å si: ”Gud lukker ikke øynene for synden i våre liv. Vi ble skapt til lydighet, og hvis vi ikke er lydige kan Han ikke bruke oss, og Han vil dessuten gjøre det som er nødvendig for å få oss tilbake på lydighetens vei.”

Jeg har talt budskapet om Guds nåde siden 1990 og blir fortsatt overrasket over hvor fornærmet enkelte kristne blir når de blir fortalt at Guds nåde er større enn deres synder. Jeg tar i hvert fall ikke lett på synd. Hvilken Bibellærer med vettet i behold ville gjøre det? Det jeg gjør er å gjøre mye ut av nåden. Ikke misforstå dette: Guds nåde har allerede overvunnet all synd vi måtte begå i våre liv. Resultattavlen viser: Synd: 0 Gud: Alt

Gud hater synd av en enkel grunn. Det er på grunn av det synden gjør med oss. Han er ikke sint på oss på grunn av vår synd, ikke noe mer enn hva du ville ha vært hvis du fant ut at en du elsket hadde kreft. Verdens synd er ikke lenger en fornærmelse mot Gud, fordi Han overvant synden på korset. Han triumferte! Jeg gjentar: synd bedrøver Gud på grunn av det den gjør mot oss, ikke hva den gjør mot Ham.

Hovedgrunnen for vår eksistens i verden er ikke for å være lydige overfor Gud, men for å ha et intimt forhold til Ham. Lydighet vil være en naturlig følge av dette forholdet. Ekte lydighet er ikke mulig uten intimitet. Uten er det beste vi kan tilby død religiøs konformitet.

Hvis vi tror at Gud blir sint når vi synder, så er det en pekepinn på at vår oppfatning av vår Far er fordreid. Din Far er aldri sint på deg. Din sanne eksistens er i Hans sønn som ”Han har sitt velbehag i.” Når vi forstår at Gud aldri er sint på oss og at Han hele tiden støtter oss 100 % så blir det en motivasjonskilde som gir oss lyst til å avstå fra synd og som setter oss i en posisjon hvor vi blir overdynket av Hans kjærlige nåde. Å leve i den kjærligheten er det som framelsker lydighet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s