Forurenset mat

Forfatter: Steve McVey Oversatt av: Ole Henrik Skjelstad

Originalens tittel: Defiled Food

På morgenen i dag studerte jeg Profeten Malakias som en forberedelse før innspillingen av de siste undervisningssnuttene om ”Guds nåde i Det Gamle testamente”. Jeg har virkelig likt å gå gjennom GT de siste 39 månedene og løfte fram nådeglimt fra disse bøkene. Jeg oppmunter deg til å få tak denne ressursen som vil hjelpe deg i din egen nådevandring.

I det første kapitlet i Profeten Malakias refser Guds profet prestene for å bringe fram uverdig offergaver til alteret i Hans hus. Hva er uverdige offer? Det er blinde, vanskapte og syke dyr som prestene tillot folket å bringe framfor Gud i et forsøk på å oppnå Hans aksept. Bare en ting kan tilfredsstille vår Far når det gjelder hva han legger til grunn for å kunne godta oss, og det er et fullkomment offer, uten flekk eller lyte.

Israelittene hadde ikke fått dette med seg ettersom prestene hadde glemt å fortelle dem det. De brakte fram vanskapte og syke offerdyr selv om de hadde tilgang til det eneste offeret Gud ønsket. Vi lever i tilsvarende tider. Gjennom Malakias sier Gud til sitt folk: ”Forbannet er svindleren som har en fullkommen hann i flokken sin og gir løfte om å ofre den, men som så ofrer et lytefullt dyr framfor Herren.”

Det eneste offeret Gud har ønsket for at vi skal kunne bli akseptert av ham er Jesus. Vi har Jesus, men bringer stadig våre egne utilstrekkelige religiøse anstrengelser, beslutninger og aktiviteter framfor Ham i et forsøk på å oppnå hans velvilje (nåde). Evangeliets gode nyheter er vi ikke lengre trenger å ofre våre egne tilkortkomninger for å tilfredsstille Ham. Han er fornøyd med oss på grunn av Jesus og Hans fullbrakte verk. Vi lurer oss selv og legger oss under lovens forbannelse når vi mister av syne at Hans offer er nok. Alt vi behøver å gjøre nå er å tilbe den Gud som fullkomment aksepterer oss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s