Er du kvalifisert?

Forfatter: Steve McVey Oversatt av: Ole Henrik Skjelstad

Originalens tittel: Are You Qualified?

Jeg treffer mange mennesker som ikke ser på seg selv som personer Gud kan bruke i den voksende nåde revolusjonen på grunn av egne svakheter eller synd de har begått. Jeg håper ikke du passer inn i denne kategorien. Hvis du skal vente til du får skikk på livet ditt før du kan opptre som en ambassadør for Kristus så må du vente i all evighet.

Du må ikke for et øyeblikk tro at Gud bruker mennesker som er superåndelige. Sannheten er at disse er mer lik deg enn du kanskje vil like å høre, men å vite at det ikke finnes noen superhelgener vil kanskje gjøre det enklere for deg å tro at Gud kan bruke deg til å fremme nådesaken i denne verdenen, og kanskje til det som er enda vanskeligere i disse dager – i kirken Hans.

En type sa til meg; ”Hvis du bare visste de tingene jeg har gjort så ville du forstå hvorfor Gud ikke kan bruke meg.” ”Virkelig?”, spurte jeg. ”Er de tingene du har gjort verre enn mord? Utroskap? Tyveri? Løgn? Drukkenskap?” Les listen over hvem som er nevnt i Hebreerbrevet 11, troskapitlet som lister opp disse som blir løftet fram som våre trosforbilder fra Bibelhistorien. Undersøk livene til disse nærmere og du vil se at de gjorde alle de tingene jeg nevnte over.

Når du ser på syndene deres så husk at flesteparten av de syndene ble begått etter at de hadde blitt kalt av Gud og hadde begynt å følge ham. Så ikke forsøk deg med ja-men-mine-synder-ble-begått-etter-at-jeg-begynte-å-følge-Jesus unnskyldningen. De var ikke noe bedre enn deg.

Se nøyere på den listen i Hebreerne 11. Gå så tilbake til det gamle testamente og les hva det forteller om livene til disse personene. Etter at du har gjort det vil du kanskje være tilbøyelig til å spørre: ”Er dette det beste Gud kan vise til når Han skal gi oss en liste over mennesker med stor tro, og som ble brukt av Ham på en mektig måte?” Ja, det er det. Så ikke tro at Gud ikke kan bruke deg.

Ikke innbill deg heller at noen som betrakter seg som mer åndelig enn deg, som om vedkommende har en åndelig fordel framfor deg, forteller deg hele sannheten. Hele denne ideen om at det finnes superkristne i dagens kirke som på en måte er forskjellige fra oss andre er en taktikk fra fienden for å frata oss motet og troen på at Gud kan bruke oss. Når vi ser på dem så kan vi få en følelse av at vi ikke helt strekker til, men husk at det ytre kan bedra.

Til tross for måten enkelte religiøse ledere liker å framstå, så er sannheten at de er bare mennesker de også. Vi har alle de samme kampene, samme tvil, fristelser og svakheter. Hvis du tviler på det så spør deg selv igjen hvorfor Gud nevnte de spesielle personene i Hebreerbrevet 11. Kanskje dagens helgener er bygd av et finere materiale? Kanskje Han nevnte disse fordi det på den tiden ikke var så mange gode kristne å velge imellom? Akkurat, ja. Du vet det ikke er sant. Mennesker har alltid vært mennesker og Gud har aldri vært på utkikk etter perfekte eksemplarer. Han ser bare etter mennesker som vil stole på Ham fullstendig, ikke noe annet. Du vil kanskje ikke være i stand til å ta deg sammen slik som du har ønsket i det siste, men han ber deg ikke om det. Han bare spør om du vil stole på Ham. Det klarer du, gjør du ikke?

Jeg sier ikke nå at Åndens gaver ikke kan vise seg å være forskjellig fra person til person. Det jeg sier er at det ikke eksisterer andreklasses kristne i Guds rike og at du trenger ikke lengre tro at det er noe i livet ditt som hindrer deg fra å reise deg nå og bli brukt av Gud. I Kristus er du blitt gjort hel fordi han har gitt deg hele Seg, og i Ham bor Gud den allmektige med alt Han har.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s