Sann Vurdering

Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! Men alt er av Gud. (2 Kor 5:16-18)

Til tross for det faktum at vi er erklært nye skapninger i Bibelen så er det sjelden vi føler oss slik. Det synes for oss at vi fortsatt er den samme gamle personen som gjør de samme tingene og tenker de samme gamle tankene som vi alltid har gjort.

Dette er et spørsmål om synlige ting, er det ikke? Den nye skapningen er tvers gjennom ny. Den kan ikke betraktes eller bedømmes i henhold til kjødet. Den tilhører en annen virkelighet. Det er en åndelig skapning som kommer til syne gjennom sjel og kropp. Det er en usedvanlig vakker gave når vi blir gitt å se forbi det tilsynelatende og se vårt egentlige selv i tro. Selvet som er en ånd med sin Far. Selvet han har betraktet helt siden universet ble formet.

For et vakkert bilde vi ser av oss selv når vår bevissthet blir fornyet til å se vår sanne identitet. Bildet av oss selv som Han holder opp som et speil. Dette er det bildet vi blir forvandlet til å se ettersom vi går fra herlighet til herlighet. Vi ser forbi det tilsynelatende i vårt eget liv og vi begynner å se skjønnheten i andre også, fordi endelig har vi ankommet det stedet hvor vi kan akseptere og elske oss selv med den samme aksept og kjærlighet som vår Far har overfor oss i alle sammenhenger.

I denne prosessen hvor vårt sinn blir fornyet så har vi avkledd oss alt som tilhører vårt gamle selv, som i virkeligheten ikke var noe selv. Det var bare en forvrengt versjon sammensatt av løgner. I denne prosessen oppdager vi oss selv på nytt og finner til vår overraskelse er vi er på samme måte som Han er. På samme måte som vi sluttet fred med Ham har vi sluttet fred med oss selv.

Dette begjæret etter å forandre oss selv og forbedre oss selv har blitt oppløst til ingenting, fordi det var ingenting. Vi er alt Gud sier vi er! Vi har gitt opp dette gamle selvet og dets forvridde bilde av sin tilværelse og funnet vårt nye liv. I det synlige det kan synes som om det er det samme livet, men det er det ikke. Vi fortsetter kanskje med de samme tingene vi alltid har holdt på med. Vi arbeider, vi ser på tv, vi sover og vi spiser. Dette er livet! Dette er den perfekte utgaven av oss selv!

Han var bare en enkel snekker fra Nasaret, men Han var Guds sønn! Hva alt koker ned til er følgende; hvem er din far? Hvilken ånd er du av? Han har renset oss en gang for alle, og derfor, for den rene er alt rent. Alt er av nåde! For et vidunderlig mysterium dette er; Han sammenføyd med oss, levende som oss i en verden tilsynelatende full av selvmotsigelser for det utrente øyet. Vi er en, men samtidig to!

Men som det står skrevet: Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. (1 Kor 2:9)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s