Loven og Selvstrev

Jeg synes synd på disse som fortsatt tror at de må følge budene, eller sier noe tilsvarende som dette: ”I år vil jeg virkelig gjøre en innsats for å bli et bedre menneske”. Hvis du ønsker å leve etter budene kan du ikke velge og vrake. Du må overholde alle budene. Hvis du bryter ett har du brutt alle. Gud krever fullkommenhet.

Hvis du ønsker å forbedre deg så betrakter du deg tydeligvis som en uavhengig enhet i denne verden. Hva du egentlig sier er at du skal stige opp til det høyeste og bli lik Gud. Det var slangens mistak.

Ett av de begrepene som blir brukt i skriften for å beskrive vår menneskelighet er kar eller beholdere. Enten er fylt med synd (satan) eller så inneholder vi Guds Ånd. Det vi aldri kan anta er at vi er uavhengige enheter.

Hvis Jesus, som er et fullkomment bilde av oss, ikke kunne gjøre noe av seg selv, med andre ord utenfor sin Far, så kan heller ikke vi. Som beholdere er vi designet til å motta, så det er det vi gjør. Vi mottar, og Gud gir og gir og gir. Vårt eneste håp derfor i å oppnå den fullkommenhet Gud krever er å gi opp alt selvstrev (kjødet) og gjennom tro motta vår fullkommenhet fra den oppstandne Kristus som er den vi nå fortsetter å leve i.

Lovens hovedoppgave er å eksponere selvstrev som meningsløst og uten nytteverdi og den viser vår håpløse tilstand. For å bruke et bilde fra det gamle testamente: Loven er vår ørkenvandring som Gud bruker for å lede oss til Jordan elven som vi krysser gjennom et trossprang for å gå inn i det Lovede Land, som er Kristus.

Hva foretrekker du: Begrensningene i ørkenen eller overfloden i løfteslandet? Måtte den Hellige Ånd være rikelig velsignet i sitt arbeide med å lede mennesker fra fangenskap til frihet!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s