Hvile

Jeg leser ikke Bibelen systematisk. Det er kanskje mer korrekt å si at jeg er en spontan leser. Jeg leser det jeg kjenner for å lese, eller jeg bare slår opp i Bibelen helt vilkårlig. Jeg var i det vilkårlige hjørnet i dag, og når blikket mitt falt på siden jeg hadde åpnet var det som om følgende vers hoppet ut av siden:

”Vi har en sterk by; Han reiser opp frelse som vegger og skanser. Åpne portene slik den rettferdige nasjonen som holder troen kan gå inn.” (Jesaja 26:1-2)

Jesaja må ha vært litt overrasket over dette, fordi det han bringer videre sier at det er de som holder troen som vil gå inn i den nye byen av frelse. Han må ha blitt ganske forbløffet over å høre Gud si noe som stod helt i motsetning til hva han hadde blitt oppdratt til å adlyde, fordi den pakten han var under krevde fullkommenhet under loven for at noen kunne gå inn i Guds frelse.

Vi vet alle at det å ikke overholde budene og loven ble kalt synd i den gamle pakt. Synd i den nye pakt må derfor være å ikke holde troen. Paulus bekrefter dette i Romerne 14:23: ”For alt som ikke er av tro er synd.”

Min konklusjon er opplagt at vi trenger ikke være bekymret over våre gjerninger, tjeneste, arbeide, holdninger og så videre, men være opptatt av kun tro – som er Kristus, hvem Han er og hvem vi er i Ham. Grunnen til at Jesus etterlot oss med sin fred finner vi i vers 12 i Jesaja 26: ”Herre du hjelper oss til fred, fordi du har i sannhet gjort for oss alle våre gjerninger.”

La oss alle gå inn i Hans hvile, fordi det er fullbrakt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s