Hvile II

I går slo vi fast at synd i den nye pakt var å ikke holde troen (Jes 28:2). David forutså også at det ville komme en tid hvor synd ikke ville være det som stod mellom Gud og menneske: ” Salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner synd.” (Rom 4:7-8)

Det er ganske klart at Davids profeti gjelder de troende fordi Johannes sa: ”Den som er født av Gud synder ikke, fordi det som Gud har sådd blir i ham og han kan ikke synde fordi han er født av Gud.” (1 Johannes 3:9) Det er i denne sammenhengen at vi kan forstå de følgende ordene skrevet av Paulus på et enda dypere plan: ”Det er derfor ingen fordømmelse for de som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden. (Rom 8:1)

Det er nå klart at en person som ikke kan synde kan heller ikke oppleve fordømmelse, særlig nå når vi er klar over at synd er forbundet med tro og ikke noe annet. Den troende lever ved tro fordi han har tatt imot Kristus og er født på ny. Ingenting av hva vedkommende vil kunne komme til å gjøre vil tilregnes ham som synd. Dette er ren og uforfalsket nåde! Det er uforståelig for den som ikke er født på ny, og for mange av de som fortsatt er barn i åndelig forstand.

Paulus sa: ” Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke stiller dem til regnskap for deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. (2 Kor 5:18-21)

Den ikke-troende er derfor fortsatt i synd fordi han ennå ikke har tatt imot Kristus i tro. Men, han er kun et lite skritt fra å bli erklært rettferdig og bli forsonet med Gud, slik som vi er.

Som vi alle vet syndet Jesus aldri. Når Johannes skriver: ”I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For vi er slik som han er i denne verden. (1 Joh 4:17) så er dette også et argument for vår fullkommenhet. Hvis vi er i denne verden slik som han var og er, og Han ble funnet uten synd, så er også vi uten synd i denne verden. Når dette verset taler om kjærlighet så er det ganske opplagt at Johannes refererer til Guds kjærlighet som nå er gjort fullkommen gjennom Hans uhørte nåde!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s