Blind, men nå..

Blind, men nå seende

Så kom de til Betsaida. Der førte de en blind mann til Jesus og ba ham røre ved mannen. Han tok den blinde i hånden og ledet ham utenfor landsbyen, spyttet på øynene hans, la hendene på ham og spurte: «Ser du noe?» Han så opp og svarte: «Jeg ser mennesker. For jeg skimter noe som ligner trær gå omkring.» Så la Jesus hendene over øynene hans igjen. Da klarnet synet. Han var helbredet og kunne se alt tydelig. (Mark 8:22-25)

Når du har et ønske om å se dine kjære frelst så vil du be til din himmelske Far og Han vil sende Jesus til dem. Jesus vil ta hånden til den blinde personen og lede ham til et sted hvor Han kan åpenbare seg selv og skjenke gjenfødelsens gave til han eller henne.

I begynnelsen vil den nye skapningen betrakte sin gjenfødelse med barnslige øyne. Han vil ha en forståelse av at hans synder er tilgitt, og at noe har skjedd inni seg. Hans åndelige syn vil derimot være sløret og dette vil komme til syne gjennom hans tilbøyelighet til å ville følge vanene til det gamle menneske og prøve å gjøre seg selv akseptabel overfor Gud gjennom egne gjerninger.

Men, det er Jesus som gjør alt, og som vil spørre det den nye skapningen når alle hans ressurser er oppbrukt. ”Ser du noe?”, med andre ord; forstår du at du er en ny skapning hvis gamle menneske døde på korset sammen med meg? Når jeg sier døde, så mener jeg både de delene av deg selv som du fant frastøtende og de delene av seg selv som du var stolt av? Vet du at både ditt ”onde” og ditt ”gode” er ingenting? Vet du at jeg er her for å leve gjennom deg som deg? Vet du at jeg er den eneste som kan leve kristenlivet? Vet du også at du er oppstått sammen med meg for å ta del i mitt oppstandelsesliv?

Det er nå at Jesus legger siste hånd på verket i denne personens liv. Han åpner personens øyne så han klart kan se skjønnheten i det å være i en union med Jesus, og glede seg over sitt liv som et perfekt uttrykk av den usynlige Gud.

Vi har alle gått fra åndelig blindhet til en mellomtilstand hvor ting er litt tåkete, men herfra blir vi ført med en stødig hånd mot den avgjørende åpenbaringen hvor vi med større og større klarhet kan se Guds fantastiske plan. Vi er fullkomment frelst også når vi er som små barn og strever i vår uvitenhet, men ettersom vår bevissthet blir fornyet etter Kristus bilde blir vi forvandlet fra herlighet til herlighet.

Legge merke til at Jesus er gjøreren. Mennesket følger kun etter og setter sin lit til Jesus, og svarer på et enkelt spørsmål. Det er ganske opplagt at den blinde mannen kunne ha avslått Jesu tilbud om å lede ham ut av landsbyen, det vil si; hans gamle selv og gamle liv. Han kunne ha løyet til Jesus og svart at hans nåværende syn var tilstrekkelig eller utmerket til det livet han levde; at han var fornøyd med situasjonen.

Spyttet symboliserer at Jesu liv nå blir inngitt i mannen. I Johannes 9:6 finner vi at Jesus spyttet på bakken og lagde søle som han smurte på øynene til en mann som hadde vært blind siden fødselen, noe som er en normal tilstand for mennesket åndelig sett. Gud formet mennesket av støv (1. Mosebok 2:7), så når Jesus blander sitt spytt med støvet er dette et mektig bilde på unionslivet.

1 Response to Blind, men nå..

  1. enkristenjihad says:

    Perfekt !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s