Forsikret…del 2

Forsikret gjennom en pakt – del 2

Forfatter: Joseph Prince Oversatt av: Ole Henrik Skjelstad

Når solen gikk ned falt Abraham i dyp søvn….(1 Mosebok 15:12)

I forretningslivet er det slik at sovende partnere (sleeping partners) ikke arbeider, men de får allikevel del i profitten bedriften genererer. De er som kona til en bokser champion. Han får masse juling for å vinne premiepengene. Når han kommer hjem tar kona fra ham pengene og sier: ”Tusen takk, min kjære.”

Visste du at i pakten Gud har inngått med deg så er du som kona til bokseren eller den sovende partneren?

Når Abraham spurte Gud om hvordan han kunne vite sikkert at Gud ville gi ham det landområdet Gud hadde lovt ham så inngikk Gud en pakt med Abraham (1. Mosebok 15:8-21).

Men i stedet for å inngå pakten med Abraham ved å gå mellom de to dyrehalvdelene sammen med ham så lot Gud en dyp søvn komme over Abraham og inngikk isteden pakten med Jesus.

Jesus, verdens lys, hadde skikkelse av en ildsøyle og inngikk pakten med Gud som framstod som en tåkesøyle. Med andre ord Jesus tok Abrahams plass. Han var det perfekte menneske som kunne representere Abraham når Han inngikk pakten med sin Far.

Ved å erstatte Abraham med Jesus så var Gud nådig, for hvis Abraham hadde inngått pakten så ville han også ha vært ansvarlig for å overholde paktsbetingelsene. Siden Abraham kun var et vanlig menneske ville han feile. Men Guds sønn kan aldri feile. Abrahams velsignelser var derfor sikret fordi de ikke var avhengige av hans gjerninger, men av Jesu gjerninger. Abraham var bokstavelig talt en sovende partner, en som dro alle fordeler av pakten.

I dag har Gud inngått en pakt med deg, det som kalles den nye pakt. Og som Abraham er du en sovende partner fordi den nye pakt ble inngått mellom Jesus og Gud på Golgata. Du er ganske enkelt en som kan nyte godt av den nye pakten. Du kan glede deg over alle dens fordeler uten å måtte anstrenge deg for å overholde betingelsene. Jesus, din representant, har allerede oppfylt alle betingelsene på dine vegne. Ettersom Hans lydighet er fullkommen og Hans arbeid er perfekt utført og fullført så er Han en garantist for at du kan motta paktens velsignelser!

Kjære leser, det gjenstår ikke noe igjen for deg å gjøre, unntatt å tro at alt er gjort. Ikke prøv å gjøre en masse for å motta velsignelsene pakten gir løfter om. Hvil i Sønnens fullførte gjerninger og ta imot velsignelsene i tro!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s