Forsikret…del 1

Forsikret gjennom en pakt – del 1

Forfatter: Joseph Prince Oversatt av: Ole Henrik Skjelstad

”Abraham sa: «Herre, min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få det til eie?» Da svarte han: «Hent meg en treårs kvige, en treårs geit og en treårs vær, en turteldue og en dueunge!” (1 Mosebok 15:8-9)

Er du mismodig fordi gjennombruddet du har bedt om så lenge ikke ser ut til å bli en virkelighet? Kanskje det har gått uker og dager og du nå spør: ”Hvordan skal jeg vite at jeg får det jeg ber om?” Abraham opplevde det samme og spurte Gud det samme spørsmålet. Da svarte Gud ” Hent meg en treårs kvige, en treårs geit og en treårs vær, en turteldue og en dueunge!” Et merkelig svar!

Hvis du leser videre i dette avsnittet så vil du finne at Gud tok Abrahams spørsmål veldig alvorlig, og at Han hadde en plan for hvordan Han skulle vise Abraham i hvor stor grad Han var Abrahams forsørger, beskytter og den som velsignet ham økonomisk. Gud tok dette så alvorlig at Han var villig til å binde seg til en pakt.

Hva er en pakt? Det er nesten det samme som en kontrakt, men det er noe mer enn en kontrakt. En kontrakt er bindende for en viss tidsperiode, eller fram til visse vilkår er oppfylt. En pakt derimot er evigvarende. Den er permanent. Den eneste veien ut av pakten er at en av partene dør. Derfor er ekteskapet en pakt og ikke en kontrakt. Den gjelder fram til ”døden skiller oss ad”.

I det gamle testamente var det slik at når du skulle inngå en pakt med noen så ville du ta med et dyr, vanligvis en bukk eller en geit, og drepe det ved å dele det på langs. Deretter ville du stå ovenfor den du skulle inngå en pakt med og dere ville gå mot hverandre mellom de to bitene av dyret og passere hverandre på midten.

Dette betyr at begge parter er ansvarlige for å beskytte og forsørge hverandre. Hva som tilhører deg tilhører nå også din partner, og det som tilhører din partner er også ditt. Da er det selvfølgelig slik at den som drar fordeler av pakten er den svakeste eller fattigste parten.

I dag har Gud inngått en pakt med oss. Vi er den svakere og fattigere parten. Vi har ikke noe å tilby Gud. Gud derimot, som er den rikeste og mektigste skapningen i universet, kan tilby oss alt!

Kjære leser, Gud har bundet seg til en pakt, en ubrytelig garanti på Hans velsignelser og vilje til å forsørge deg, og alt er til din fordel. Gjennombruddet du venter på er garantert gjennom en pakt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s