Et lite ord…

Et lite ord om ikke å ta imot fordømmelse

Forfatter: Fred Pruitt Oversatt av: Ole Henrik Skjelstad

Originalens tittel: A Brief Word on Taking No Condemnation

Noen ga respons på artikkelen om fordømmelse og sa at fordømmelse ofte kom fra andres munn.

Takk for at du skriver tilbake. Jeg forstår at fordømmelse kan komme fra andre. I alle ting så lærer vi å flytte blikket til Gud som tillater alle omstendigheter som kommer i vår vei for vårt beste, og til det beste for alle som er involvert. Hvis vi kan se Guds gode hensikt, selv når vi blir behandlet dårlig eller urettferdig, så blir vi satt fri fra å la bitterhet og sinne strømme mot gjerningsmennene, men i stedet vil Guds kjærlighet strømme ut fra oss som gjengjelder ondt med godt.

Ettersom skriften sier til oss at vi skal betrakte andre større enn oss selv, noe som er en umulighet for oss rent menneskelig sett, men når vi i Kristus betrakter andre, uansett hvordan de er mot oss, som om Kristus er i dem, uansett om de tror på Ham eller ikke (det er en sak mellom dem og Gud), da vil vi derfor som tjenere av Kristus bli tjenere for disse andre, til og med disse som kanskje misbruker oss. Det betyr ikke at vi underkaster oss misbruk, men at vi uten å ta hensyn til våre handlinger eller reaksjoner er i stand til å kun se Faderen som virker fram alt i henhold til sitt eget råd og sin vilje. Det setter oss fri til å elske uten å betrakte våre behov som de fremste, og gjennom det å se Kristus i andre blir vi istandsatt til å ”tjene Kristus” i dem, og sette dem høyere enn oss selv, for Kristus er ikke herre såfremt Han ikke også er tjener. Så sett din lit til at Gud har deg akkurat der Han ønsker du skal være og har kun ditt beste i tankene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s