Det gamle menneske…

Det gamle menneske – vår kjødelige natur

Forfatter: Andre Oosthuizen Oversatt av: Ole Henrik Skjelstad

Mange antar at utslettelsen av det “gamle menneske”, det som vi anser døde med Kristus, gjelder kun for den gamle, verdslige, negative og syndlige delen av dem selv. De er vanligvis lettet over at Jesus ”betalte for” og tok den ”dårlige” delen av dem selv på korset! Hva vi ikke innser er at den gode, oppreiste, religiøse og respektable siden av ”det gamle menneske” var like mye fordømt og uakseptabel i Guds øyne. Både den ”onde” og den ”gode” siden av vår kjødelige natur har akkurat samme rot!

Husk at når den første Adam falt fra nåden, og dette gjelder for oss også, dreide det seg om å ete fra treet om ”godt” og ”ondt”, ikke fra treet om ”ondt”! Den respektable delen av det gamle selv er uhelbredelig religiøs og ønsker konstant å bevise overfor Gud at det kan anses som verdig å bli akseptert på basis av sine gode gjerninger.

Ved å sette opp ny testamentlige sannheter som et ”tros formular” og standard for oppførsel så strever ”det gode selv” mot å leve et ”ekte” kristenliv. Gjennom å jobbe hardt og ved å forsøke å være lydig nok og være god nok prøver det å kvalifisere seg for Guds kjærlighet, favør og velsignelser. Men, det sanne evangelium fordømmer disse anstrengelsene som døde gjerninger!

Denne tilnærmingen er dømt til å erfare frustrasjon og fiasko. Gud vil aldri velsigne den, og mennesket kan aldri mestre dette. Det er helt umulig for mennesket å leve kristenlivet. Gud hadde noe mye bedre for øye! Gud ønsker å gjøre det for ham.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s